Als u een auto gaat verzekeren, denkt u in de eerste
plaats aan de autoverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid
dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor
het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht
hebben om er te komen.
Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door
het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien
u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let u er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Het gaat hier over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto,
kortweg de “BA Autoverzekering”. Omdat ze wettelijk verplicht is,
voorziet de wet ook een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA
Autoverzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in
de modelovereenkomst maar geven op verschillende vlakken meer dekking. Zo zal u ook
verzekerd zijn voor ongevallen veroorzaakt op privéterreinen . Elke
verzekeraar zal u dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard
kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven.

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van uw wagen
kan veroorzaken aan anderen. De verzekering zal ook tussenkomen indien
een passagier van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het
ongeval. Indien uw voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is
gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid
van die bestuurder niet verzekerd. In alle andere gevallen zal de
verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd.
Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het
recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen. De
situaties waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het
verzekeringscontract.