Volgens de expert van de verzekeringsmaatschappij is mijn voertuig
“totaal verlies”. Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies.

Er is sprake van:

  • technisch totaal verlies, als je voertuig niet meer kan worden hersteld, zodat het opnieuw voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften.
  • economisch totaal verlies, als de waarde vóór ongeval van je voertuig na aftrek van de wrakwaarde kleiner is dan de kostprijs van de herstelling.

Je vergoeding kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van
het voertuig vóór het ongeval. Volgens de aansprakelijkheidsregels moet
de schadevergoeding de benadeelde immers in dezelfde situatie plaatsen
als die van vóór het ongeval.

Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de werkelijke schade
die de eigenaar lijdt, dan zou een herstelling eigenlijk neerkomen op
een grotere vergoeding dan er werkelijke schade geweest is (wat niet
kan).

Bij
onenigheid over de berekeningen van de expert kan je de
rechtsbijstandverzekering inschakelen om je belangen te behartigen bij
de autoverzekeraar en via die weg eventueel een tegenexpertise bekomen.

Overigens belet niets jou het bedrag van je schade te claimen en
daarna toch over te gaan tot herstelling, waarbij je dan natuurlijk zelf
zal instaan voor de meerkost. Het staat je ook vrij op zoek te gaan
naar een goedkopere hersteller of een goedkopere herstelling (bv. door
het gebruik van tweedehandsonderdelen) om op die wijze toch nog het
‘totaal verlies’ te vermijden.

www.tegenexpertise-auto.be