Blog Image

Expertise Auto

Informatie bij auto ongeval

In deze Blog maken wij melding van al de nodige informatie bij een auto ongeluk.
Hoe moet ik mijn aanrijdingsformulier invullen?
Waar heb ik recht op bij mijn verzekeraar? enz...

Auto Totaal verlies? Kan ik eisen dat mijn wagen toch hersteld wordt?

Auto ongeluk? Posted on Wed, July 20, 2016 13:18:58


Volgens de expert van de verzekeringsmaatschappij is mijn voertuig
“totaal verlies”. Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies.

Er is sprake van:

  • technisch totaal verlies, als je voertuig niet meer kan worden hersteld, zodat het opnieuw voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften.
  • economisch totaal verlies, als de waarde vóór ongeval van je voertuig na aftrek van de wrakwaarde kleiner is dan de kostprijs van de herstelling.

Je vergoeding kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van
het voertuig vóór het ongeval. Volgens de aansprakelijkheidsregels moet
de schadevergoeding de benadeelde immers in dezelfde situatie plaatsen
als die van vóór het ongeval.

Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de werkelijke schade
die de eigenaar lijdt, dan zou een herstelling eigenlijk neerkomen op
een grotere vergoeding dan er werkelijke schade geweest is (wat niet
kan).

Bij
onenigheid over de berekeningen van de expert kan je de
rechtsbijstandverzekering inschakelen om je belangen te behartigen bij
de autoverzekeraar en via die weg eventueel een tegenexpertise bekomen.

Overigens belet niets jou het bedrag van je schade te claimen en
daarna toch over te gaan tot herstelling, waarbij je dan natuurlijk zelf
zal instaan voor de meerkost. Het staat je ook vrij op zoek te gaan
naar een goedkopere hersteller of een goedkopere herstelling (bv. door
het gebruik van tweedehandsonderdelen) om op die wijze toch nog het
‘totaal verlies’ te vermijden.

www.tegenexpertise-auto.beWie en Wat is verzekerd bij de verplichte BA verzekering

Auto ongeluk? Posted on Wed, July 20, 2016 13:08:52


Als u een auto gaat verzekeren, denkt u in de eerste
plaats aan de autoverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid
dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor
het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht
hebben om er te komen.
Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door
het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien
u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let u er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Het gaat hier over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto,
kortweg de “BA Autoverzekering”. Omdat ze wettelijk verplicht is,
voorziet de wet ook een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA
Autoverzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in
de modelovereenkomst maar geven op verschillende vlakken meer dekking. Zo zal u ook
verzekerd zijn voor ongevallen veroorzaakt op privéterreinen . Elke
verzekeraar zal u dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard
kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven.

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van uw wagen
kan veroorzaken aan anderen. De verzekering zal ook tussenkomen indien
een passagier van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het
ongeval. Indien uw voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is
gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid
van die bestuurder niet verzekerd. In alle andere gevallen zal de
verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd.
Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het
recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen. De
situaties waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het
verzekeringscontract.Hoe gaat u om met het aanrijdingsformulier?

Auto ongeluk? Posted on Wed, July 20, 2016 12:43:04

Wat is het aanrijdingsformulier?

Een aanrijdingsformulier is het formulier waarmee u meteen na een ongeval, samen met de tegenpartij(en), beschrijft in welke omstandigheden het ongeval gebeurde.Het is een document dat u best altijd bij heeft in de wagen. U krijgt het doorgaans van uw verzekeraar.
Het aanrijdingsformulier ziet er in heel Europa hetzelfde ui, ongeacht in welke taal het opgesteld is. Als u dus botst met een Spanjaard bijvoorbeeld, en u vult zijn Spaans aanrijdingsformulier in, dan kan u zich baseren op uw eigen aanrijdingsformulier dat in uw eigen taal opgesteld is.
Meer informatie over hoe een ongeval afgehandeld wordt bespreken we in andere blogs van dit sub menu.

Bekijk het op voorhand

Na een ongeval is het mogelijk dat u enigszins geschrokken bent.
Daarom is het verstandig om het aanrijdingsformulier al eens vast te
nemen voor dat het eventueel tot een ongeval komt. Overloop het eens.
Bekijk of u goed verstaat wat er van u wordt verwacht als u het moet
invullen. U kan indien u wenst ook al een deel van de gegevens
invullen, bijvoorbeeld de gegevens over uw verzekeraar, het nummer
van uw verzekeringscontract of kenteken van de wagen.

Hoe vult u het in?

Het aanrijdingsformulier is voor u en uw verzekeraar bijzonder nuttig. Tenminste, als het degelijk ingevuld en ondertekend werd. Hieronder volgen alvast een paar praktische tips bij het invullen.

– Bovenaan het aangifteformulier vult u in waar en wanneer het ongeval gebeurde. U moet er ook invullen of er nog andere schade is. Indien er getuigen zijn, kan u hier hun namen en contactgegevens invullen.

– Daarna is er voor elk van de beide partijen een kolom voorzien. U kiest elk een kolom en vult uw gegevens in. Daarvoor neemt u uw boorddocumenten (groene kaart en inschrijvingsbewijs) en uw rijbewijs bij de hand.

– Verder in uw kolom duidt u met een kruisje aan waar uw voertuig voor het eerst geraakt werd en wat de zichtbare schade is aan uw voertuig.

– Onderaan de kolom is nog plaats gelaten om een opmerking te schrijven.

– In het midden is er een kolom voorzien met vakjes om aan te kruisen over de omstandigheden. Hier kunt u in kolom A of B, naargelang u eerder kolom A of B invulde, de vakjes aan die voor u van toepassing zijn. Onderaan vult u met een cijfer in hoeveel vakjes u aangekruist hebt.

– Samen maakt u onderaan in het midden een schets van hoe de wagens elkaar raakten.

– Onderaan tekent u allebei, ieder aan zijn kant.

Navraag bij aansprakelijkheidsexperten leert ons dat de doorslag gegeven wordt bij het invullen van de kruisjes. Het is dus het beste hier het meeste aandacht aan te besteden.

Moet ik het aanrijdingsformulier altijd invullen?

Ja. Ook als de politie erbij geroepen werd en die een PV opgemaakt heeft en ook wanneer u samen met de tegenpartij overweegt om het kleine ongeval niet aan te geven bij uw verzekeraars.